شماره پشتیبانی 24/7 013-۳۳۵۲۸۲۴۲
مرد تنهایی که در مظلومیت مُرد، اما مشعل شد «یونس» معروف به میرزا کوچک، فرزند میرزا بزرگ در سال 1257 هجری شمسی در محله استادسرا رشت به دنیا آمد. او که در جوانی به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت، جزئی از نیروهای انقلابی بود که در جریان نهضت مشروطیت موفق به فتح تهران شدند. میرزا کوچک […]

طراحی رایان پرداز هوشمند m.malekbaigy@gmail.com

برای گفتگو یک نفر را انتخاب کنید
WeCreativez WhatsApp Support
مدیر
مروارید
آنلاین
WeCreativez WhatsApp Support
مدیر
شایان
آنلاین
WeCreativez WhatsApp Support
ثبت نام
عرفان
آنلاین