شماره پشتیبانی 24/7 013-۳۳۵۲۸۲۴۲
مرد تنهایی که در مظلومیت مُرد، اما مشعل شد «یونس» معروف به میرزا کوچک، فرزند میرزا بزرگ در سال 1257 هجری شمسی در محله استادسرا رشت به دنیا آمد. او که در جوانی به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت، جزئی از نیروهای انقلابی بود که در جریان نهضت مشروطیت موفق به فتح تهران شدند. میرزا کوچک […]

طراحی رایان پرداز هوشمند [email protected]