شماره پشتیبانی 24/7 013-۳۳۵۲۸۲۴۲

مثال هایی از طرح لیستی تورها

تور ویژه

📅 30 دی الی 3 بهمن
🏨 هتل دو ستاره + صبحانه + استفبال
💵 2/500/000
🏨 هتل سه ستاره + صبحانه + استقبال
💵 2/785/000
🏨 هتل چهار ستاره + صبحانه + استقبال
💵 2/940/000

جزیره قشم

✈️ تور هوایی قشم
📅 17 الی 20 آذر
🏨 هتل دو ستاره + صبحانه
📌حرکت از تهران 2/220/000

🏨 هتل سه ستاره + صبحانه
📌حرکت از تهران 2/380/000

🏨 هتل چهار ستاره + صبحانه
📌حرکت از تهران 2/630/000

طراحی رایان پرداز هوشمند [email protected]